Osaston tehtävänä on koota Helsinki Uusimaan alueella työskenteleviä erityisalojen työntekijöitä,

jotka eivät voi kuulua muihin liittoihin (esim.metalliin)

Osastossa oli 490 jäsentä tammikuussa 2016. 

Osasto toimii yhdessä muiden erityisammattien osastojen kanssa järjestämällä mm. yhteisiä retkiä ja teatteri-iltoja  jne.