Osaston tehtävänä on koota Helsinki-Uusimaan alueella työskenteleviä erityisalojen työntekijöitä,

jotka eivät voi kuulua muihin liittoihin (esim.metalliin)

Osastossa oli 442 jäsentä tammikuussa 2018. 

Osasto toimii yhdessä muiden erityisammattien osastojen kanssa järjestämällä mm. yhteisiä retkiä ja teatteri-iltoja  jne. Jäsenet voivat ehdottaa toimikunnalle mihin retkiä voisi tehdä ja mitä tapahtumia osasto voisi järjestää/osallistua.