Osaston tehtävänä on koota Helsinki-Uusimaan alueella työskenteleviä erityisalojen työntekijöitä,

jotka eivät voi kuulua muihin liittoihin (esim.metalliin)

Osastossa oli maaliskuun alussa 415 jäsentä, joista eläkeläisiä 207. Nyt tarvitsemme lisää jäseniä ja aktiivisuutta nykyisiltä jäseniltä.

Osasto järjestää jäsenille erilaisia tapahtumia; kuten retkiä, teatteria jne. Jäsenet voivat ehdottaa toimikunnalle mihin retkiä voisi tehdä ja mitä tapahtumia osasto voisi järjestää/osallistua.